Posts for : marec 2014

standard

Zdravé stravovanie je v súčasnosti ,,in“ 0

Zdrvá strava má svoje korene v zdravom komposte

Čo je to móda a čo je v nej ,,in“ a ,,out?“ Pri tejto otázke sa niektorí príslušníci staršej generácie stále nechápavo obzerajú a nevedia príliš presne povedať, o čom je vlastne reč. Postupne však aj tieto výroky zľudoveli a my už tak vieme, že v móde je to, čo je ,,in“ a mimo je naopak to, čo je ,,out.“ To platí už nielen na oblečenie, ako tomu v minulosti bolo, ale aj na životný štýl vo všeobecnosti, čo teda zahŕňa aj trávenie voľného času, aktivity v rámci voľného času či stravovacie návyky. Práve stravovanie sa stalo nevyhnutnou súčasťou dnešnej módy a my môžeme skonštatovať len jediné – v súčasnosti je v móde zdravé stravovanie. Read more